Steenbergse zorgen om kerncentrale Doel

Burgemeester Ruud van den Belt heeft zich achter de burgemeesters van Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht geschaard als het gaat om de kerncentrale van Doel.

De burgemeesters willen gezamenlijk het kabinet bewegen om duidelijk te maken aan de Belgische regering dat veiligheid boven alles gaat.

De laatste weken is er veel te doen om de kerncentrale die pal over de grens van België staat. Reactoren 1 en 2 van de kerncentrale zouden in 2015 het einde van hun levensduur hebben bereikt en zouden daarom worden stilgelegd. Maar de Belgische regering heeft besloten ze toch nog tien jaar open te houden.

Vragen

Gewoon Lokaal!, VVD, de Volkspartij en de PvdA hebben tijdens de raadsvergadering van vorige week allemaal vragengesteld aan burgemeester Van den Belt over de stand van zaken rondom Doel.

Zo wilde Kees Gommeren namens de VVD weten of de gemeente Steenbergen niet samen met buurgemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen moest optrekken.

"Is de gemeente Steenbergen voldoende bekend met de risico's van het iedere keer opnieuw opstarten van de kerncentrales? en is het college bekend met het feit dat Benegora, de provincie Zeeland en gemeente Bergen op Zoom bezwaar hebben aangetekend tegen het opnieuw opstarten van deze centrale?"

Als het aan de VVD-fractieleider ligt worden er preventieve maatregelen genomen, zoals het uitreiken van jodiumpillen, om de Steenbergse bevolking te beschermen.

Invloedcirkel

Van den Belt liet weten dat hij meteen na het kerstreces contact heeft gezocht met burgemeester Petter (Bergen op Zoom). Die liet op zijn beurt weten blij te zijn met de extra steun, omdat je gezamenlijk nou eenmaal sterker staat. "Wij vallen echter wel buiten de directe invloedcirkel", vertelt de burgemeester.

Omdat de gemeente Steenbergen bij incidenten buiten die cirkel blijft hoeven er ook geen jodiumpillen uitgereikt te worden. "Maar, het zal wel zijn effect hebben op bijvoorbeeld de voedselketen", stelt de burgemeester. 

Van den Belt is dan ook van mening dat de gemeente nog te weinig op de hoogte is van de risico's voor de gemeente Steenbergen. "Dit gaan we opvragen bij de Veiligheidsregio."

Daarnaast kreeg de gemeenteraad de optie geboden om een keer ingelicht te worden door de Veiligheidsregio zelf, daar stemden de meeste fracties dan ook mee in. Loes Baselier riep daarbij de burgemeester op om toch echt druk te zetten bij de veiligheidregio om de kerncentrale te sluiten.

Zusterpartij

PvdA Steenbergen wil ook dat de kerncentrale in de Belgische grensplaats Doel dichtgaat.

"Vanuit onze achterban bereiken ons steeds vaker bezorgde geluiden over de steeds terugkerende malheur met de kerncentrales. De Belgische autoriteiten kunnen de zorgen van onze inwoners niet langer negeren", zegt Willem van den Berge, fractievoorzitter van de PvdA Steenbergen.

Volgens de partij heeft ook de Vlaamse zusterpartij SP.A zorgen over de kerncentrale. De PvdA weet dat het onderhoud van de kerncentrale een zaak is van de Belgische autoriteiten, maar wil dat die optrekken met de Nederlandse autoriteiten.

De partij juicht dan ook toe dat Nederlanders aanwezig zijn bij een inspectie. Op 20 januari wordt namelijk voor het eerst een gezamenlijke controle uitgevoerd van een kerncentrale in België. Minister Melanie Schultz en de Belgische minister Jan Jambon zijn bij deze inspectie aanwezig.

Lees meer over:
Tip de redactie