Het college van burgemeester en wethouders heeft zevenduizend euro beschikbaar gesteld voor twee projecten van het Cultuurplein Tholen. 

De aangedragen projecten, een pilot Narrow Casting en de extra ontwikkeling van de atelierroute in de hele gemeente Tholen, worden gedurende het jaar uitgerold. De verantwoordelijkheid ligt nu bij het Cultuurplein Tholen, zij zijn druk bezig om de projecten te laten slagen. 

Het Cultuurplein Tholen heeft voor twee projecten subsidie aangevraagd. Eén van die projecten is de al reeds bestaande atelierroute van 'Kunst op de Kaart' en het Cultuurplein.

Digitale kaart

Hierbij zijn 34 kunstenaars en/of creatieve ateliers van de gemeente Tholen aangesloten, zij worden vermeld op een digitale kaart van het wandel- en fietsnetwerk van de gemeente Tholen. 

De extra subsidie die door het cultuurplein is aangevraagd wordt gebruikt ten behoeve van mooie en zeer herkenbare vlaggen op de gevels van participerende ateliers, werkplaatsen, expositielocaties of monumenten. "De vlag geeft aan: Wij zijn open, kom binnen", aldus Piet Swarthoff.

Evaluatie

De vlaggen worden niet zomaar ergens opgehangen. Een kleine kern van ongeveer tien locaties gaat de vlaggen ophangen. Na evaluatie en eventuele bijstelling van de werkwijze wordt dit uitgebreid naar ongeveer 25 locaties.

"Kunstenaars Andrea Cook en Daphne Vlot fungeren als denktank", vertelt Swarthoff. "Eind januari komen diverse betrokkenen samen om de basisstructuur op te zetten op basis van ervaringen elders en op basis van de recreatief-toeristische cijfers."

Daarbij wordt onder andere gekeken naar openingsdagen en -tijden, seizoenen, demonstraties, belevingsgehalte, promotie en verkoop van kunst. De Meestoof, de regiocoördinator van de gemeente Tholen en de recreatiebranche worden hier ook bij betrokken.

Beeldschermen

Naast de vlaggen gaat het Cultuurplein ook geld steken in professionele beeldschermen die op twee prominente plaatsen, waar veel publiek komt, te hangen. Deze pilot, genaamd narrowcasting, is opgezet om inwoners en bezoekers van de gemeente Tholen nog beter te laten kennisnemen van alle culturele activiteiten.

"Afgelopen jaar werden 178 culturele evenementen en activiteiten weergegeven via www.cultuurpleintholen.nl Regelmatig komt het voor dat inwoners, maar meer nog bezoekers, niet op de hoogte zijn van wat Tholen zoal te bieden heeft aan laagdrempelige, meestal gratis, mooie activiteiten", aldus Swarthoff.

De twee beeldschermen moeten daar verandering in brengen door een constante stroom van actuele (cultuur)informatie. "Deze schermen zijn middels een pc op afstand te bedienen waardoor de informatie die wordt getoond op ieder moment kan worden aangepast."

Idee

Het idee is afkomstig van Jeanny Kettelarij tijdens een culturele inspiratiesessie in het Holland Huis. "Haar voorstel voor fysieke zuilen ter expositie van kunst is op deze manier vertaald naar een digitale oplossing."

Ook wordt gekeken of er wisselende digitale exposities getoond kunnen worden op de schermen, zodat weer een relatie ontstaat met de fysieke atelierroute.

VVV

Er wordt onder andere samengewerkt met de VVV, die al een informatiezuil actief heeft in de Woonboulevard Poortvliet, en de website www.eilandtholen.com. Op die manier moeten de inwoners, maar vooral ook de bezoekers van de gemeente Tholen altijd op de hoogte zijn van de laatste culturele programmering.

"De verwachting is dat de schermen en de bijbehorende software en koppelingen medio 2016 zijn gerealiseerd. Gedurende 2016 en 2017 worden de resultaten geëvalueerd. Afhankelijk van die resultaten kan de pilot al dan niet worden uitgebreid." Waar de schermen geplaatst gaan worden is nog niet duidelijk.