Nieuwe beheerder voor begraafplaats Nieuw Borgvliet

De R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom is per 4 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de Rooms Katholieke Begraafplaats Nieuw Borgvliet. 

Een belangrijk onderdeel van hun taak is de kwaliteit van de begraafplaatsen, waaronder ook het ruimen van oude graven, te verbeteren.

Een blik over de begraafplaats in Borgvliet laat zien dat dit geen overbodige luxe is. Het bestuur zal dan ook over niet al te lange tijd een inventarisatie van de kwaliteit van de begraafplaats houden en zullen er mogelijke verbeteringen worden vastgesteld.

"We willen in de toekomst meer groen planten om een sfeervoller beeld van de begraafplaats te verwezenlijken. Het terrein waar de laatste graven zijn gesitueerd, wordt door een open hekwerk afgescheiden van de nabij gelegen school Het Palet. Door het aanbrengen van een groenvoorziening tegen het hekwerk wordt er voor bezoekers van de begraafplaats meer rust en privacy geboden", legt Jac Leenaars uit.

Grafruiming

Onderdeel van de kwaliteitsverbetering is de toestand van de grafmonumenten. Een aanzienlijk aantal graven verkeert in zorgelijke toestand.

Het is duidelijk zichtbaar dat op diverse plaatsen graven aanwezig zijn, waarvoor geen rechten meer worden betaald en het onderhoud al gedurende lange tijd achterwege is gebleven. Het uiteindelijke doel van het bestuur is om die graven binnen een redelijke termijn te ruimen.

Nabestaanden

Leenaars: "Rechthebbenden die voor de grafrechten betalen, zijn begin januari door ons per brief op de hoogte gesteld met alle relevante informatie betreffende de recente overname. In het geval dat het graven betreft waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, dan zijn de nabestaanden niet door het bestuur geïnformeerd."

Nabestaanden die alsnog het grafmonument willen behouden worden opgeroepen om contact op te nemen. Overigens is met het vorige bestuur van de begraafplaats Nieuw Borgvliet afgesproken, dat alle eerder overeengekomen rechten gehandhaafd blijven en het reglement dat destijds is uitgereikt of toegezonden van kracht blijft.

Informatie

Het oude en nieuwe bestuur hebben in goed overleg gekozen voor deze overname, er op vertrouwende dat de begraafplaats in Nieuw Borgvliet een waardige rustplaats voor onze dierbare overledenen mag zijn.

Er rust geen wettelijke verplichting om een grafruiming vooraf dan wel achteraf te melden als de grafrechten niet meer worden betaald.

Toch voelt het bestuur zich verplicht een uiterste inspanning te verrichten om de laatste rechthebbende of nabestaanden op te sporen en te informeren over de mogelijkheden die er nog resten voordat een graf geruimd gaat worden. Zij kunnen met vragen terecht bij kantoor van de beheerder.

Lees meer over:
Tip de redactie