Geen burgemeestersbezoek bij 60 jaar huwelijk

Burgemeester Frank Petter stopt met zijn persoonlijke bezoeken aan echtparen die zestig jaar getrouwd zijn. 

In plaats daarvan nodigt de gemeente voortaan jaarlijks alle diamanten echtparen uit voor een gezellige feestmiddag. Echtparen die een briljanten (65 jaar), platinum (70 jaar) of radium (75 jaar) bruiloft te vieren hebben, kunnen echter nog altijd rekenen op een bezoek van de burgervader. 

Het is niet dat burgemeester Petter een hekel heeft aan de bezoeken aan diamanten echtparen.

“Integendeel. Het zijn altijd gezellige bezoeken bij de mensen thuis. Maar dat worden er steeds meer, aangezien meer mensen het diamanten huwelijk bereiken. Nu al heb ik soms drie tot vier huwelijksbezoeken in één week. Dan is het haast onmogelijk om ze allemaal te bezoeken”, verklaart hij.

Feestmiddag

Het college heeft daarom besloten om het protocol bij huwelijksjubilea aan te passen. Dat houdt in dat mensen die zestig jaar getrouwd zijn geen bezoek meer van de burgemeester kunnen verwachten.

Zij ontvangen nog wel een felicitatiebrief en een blos bloemen van de gemeente. Ook organiseert de gemeente jaarlijks een feestmiddag voor alle diamanten echtparen.

“We willen toch op een bepaalde manier aandacht blijven besteden aan deze groep huwelijksjubilarissen. Daarom willen we hen één keer per jaar allemaal in het zonnetje zetten. We maken er dan een gezellige middag van, waarbij we wat vertellen over het Bergen op Zoom van zestig jaar geleden en oude muziek ten gehore brengen. ‘Back to the sixties’, als het ware”, legt Petter uit.

Huwelijksjubilea

Het protocol voor overige huwelijksjubilea blijft volgens hem ongewijzigd. Dat betekent dat echtparen die een gouden huwelijk te vieren hebben, kunnen uitzien naar een felicitatiebrief van de burgemeester.

Bij een huwelijksjubileum van 65 jaar, 70 jaar of zelfs 75 jaar zal de burgemeester nog altijd tijd in zijn agenda vrij maken voor een persoonlijk bezoek. Bij een smaragden huwelijk van 55 jaar geen speciaal protocol en wordt dus ook geen felicitatiebrief verzonden.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie