'Geen extra statushouders in Steenbergen'

Het idee om honderd extra statushouders op te vangen in de gemeente Steenbergen lijkt van de baan. Het college heeft een nieuw voorstel gedaan aan de raad, waarbij er geen extra statushouders worden opgevangen bovenop de jaarlijkse taakstelling vanuit het Rijk.

Eerder werd al bekend dat het amendement dat op 25 november 2015 werd aangenomen niet kon worden uitgevoerd.

Daarin werd gesproken over het opvangen van honderd extra statushouders voor de duur van maximaal zes maanden. Dit was echter gebaseerd op een regeling die per 1 januari niet meer bestaat.

Met de nieuwe regeling zouden statushouders maximaal twee jaar in de gemeente mogen verblijven. Daarom heeft het college een nieuw voorstel uitgedaan naar de raad.

Taakstelling

"Omdat de reguliere taakstelling voor de huisvesting van statushouders naar verwachting zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, stelt het college de raad daarom nu voor de inspanning volledig te richten op de invulling van de eigen taakstelling."

De reguliere taakstelling wordt vanuit het Rijk opgelegd. Naar verwachting komt dat voor de gemeente Steenbergen dit jaar uit op 77 statushouders. "Eind 2017 kan dit aantal zelfs nog verdubbeld of verdrievoudigd zijn. Dit zal een forse inspanning van de gemeente en haar ketenpartners vragen", aldus het college.

Inspanning

De gemeente heeft met Vluchtelingenwerk Steenbergen een nieuw uitvoeringscontract afgesloten om alles in goede banen te laten verlopen. Zo wil de gemeente extra inspanning verrichten en alvast extra woningen beschikbaar maken, zodat hiermee vooruit gewerkt wordt op de taakstelling van 2017. De gemeenteraad gaat op 28 januari in gesprek over het nieuwe voorstel van het college.

Lees meer over:
Tip de redactie