Gemeente komt met nieuwe restschuldlening

De gemeenteraad van Steenbergen wordt donderdag gevraagd in te stemmen met het verschaffen van een nieuw soort lening: de Restschuldlening. De lening moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Volgens wethouder Petra Lepolder blijven mensen te vaak in hun huidige woning wonen, terwijl het huis bijvoorbeeld te groot of te klein is geworden in de loop der jaren.

Gedurende de crisis zijn de woningprijzen ten opzichte van 2008 met ongeveer twintig procent gedaald. Voor een deel van de woningeigenaren betekent dit dat de waarde van de woning lager ligt dan de uitstaande hypotheek.

Wanneer het huis verkocht wordt, blijven de mensen zitten met een restschuld op hun hypotheek. Dit kan niet afgelost worden met de hypotheek voor de aankoop van een nieuwe woning.

De restschuld zal dus op een andere manier moeten worden gefinancierd. Om er toch voor te zorgen dat huishoudens de stap nemen om een andere woning te zoeken, komt de gemeente -mits de gemeenteraad akkoord gaat- met de Restschuldlening.

Tweede hypotheek

Als het aan het college ligt kunnen inwoners van de gemeente Steenbergen een lening aanvragen van minimaal 10.000 euro en maximaal 30.000 euro. Deze lening wordt gezien als een tweede hypotheek, naast de hypotheek voor de nieuwe woning.

Belangrijk om te vermelden is dat de gemeente goed bekijkt of de aanvrager dit ook daadwerkelijk kan bekostigen. "De Restschuldlening zorgt er niet voor dat mensen aangemoedigd worden om zich in de schulden te steken. Er wordt nadrukkelijk getoetst aan het inkomen en eventueel aanwezige eigen vermogen."

Potje

Net als bij de Starterslening wordt de lening betaald uit een potje, dat zichzelf na enkele jaren constant aanvult met de leningen die afgelost worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor nu 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het potje van de Restschuldlening.

"Zodra het bedrag is uitgeleend kan het bedrag weer worden aangevuld. De ervaring met de Starterslening leert dat er in de eerste jaren regelmatig extra budget beschikbaar moet worden gesteld, maar dat na verloop van tijd het revolverende fonds zijn werk doet en er geen of minder geld meer bij hoeft te worden gelegd.

"Revolverend houdt in dat er rente en aflossing wordt betaald over de uitgezette leningen en dat deze rente en aflossing kan worden gebruikt om weer nieuwe leningen uit te zetten."

Eisen

Wel worden er bepaalde eisen gesteld om aanspraak te kunnen maken op de lening. Zo ligt de maximale koopwaarde op 245.000 euro. Dat is volgens wethouder Lepolder de gemiddelde koopprijs voor een twee onder één kapwoning.

De looptijd van de lening bedraagt vijftien jaar en de lening is zowel beschikbaar voor nieuwbouwwoningen als bestaande woningbouw. De gemeenteraad velt op 13 januari een oordeel over het plan.

Lees meer over:
Tip de redactie