De gemeente Tholen heeft de resultaten binnen van de uitgevoerde enquête over natuur- en milieueducatie (NME) op basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO). 

In totaal werden 21 scholen en zes BSO’s benaderd, uiteindelijk kreeg de gemeente reactie van twintig scholen en twee BSO’s. Zij gaven antwoord op vragen als: Hoe besteedt u aandacht aan NME op uw school/BSO? En hoe vaak heeft uw school of BSO een NME-project gedraaid?

Het college van burgemeester en wethouders ontving onlangs de resultaten van de enquête. Belangrijk om te vermelden is dat er nog geen conclusies zijn getrokken. De resultaten maken deel uit van een tussentijdse evaluatie die dit jaar gaat plaatsvinden.

Educatie

Uit de enquête zijn echter wel een aantal zaken op te maken. Zo blijkt dat scholen veelal natuur- en milieueducatie aanbieden aan de kinderen via een vast programma. Onderwerpen die aan bod komen varieren van zwerfafval tot duurzaamheid en van zeehondensafari tot windenergie. Vaak worden deze lessen gegeven door de leerkracht, maar er worden ook natuurouders en gastdocenten ingezet. Hierbij maakt 33 procent van de scholen in 2015 met enige regelmaat gebruik van de lesmaterialen van de gemeente.

Naast de scholen maken ook de BSO’s gebruik van de leskisten van de gemeente. Zij gebruiken Natuur- en Milieueducatie vooral tijdens vakanties om activiteiten aan te kunnen bieden. De BSO’s, de scholen en de natuurouders zijn echter wel van mening dat deze lesmaterialen makkelijker in en om scholen gebruikt moeten kunnen worden.

Het onderhouden en aanvullen van de leskisten is dan ook een van de antwoorden die wordt gegeven op de vraag waar het beschikbare budget bij de gemeente aan besteed moet worden. Volgens de scholen mag er ook geld uitgetrokken worden voor enkele grotere excursies en het opleiden van natuurouders en/of externe gastdocenten.

Natuurouders

Er werd ook een mini-enquête en een bijeenkomst georganiseerd voor de zogenaamde natuurouders. Zij gaven aan voornamelijk gebruik te maken van de leskisten die door de gemeente en andere organisaties beschikbaar worden gesteld. Ook wordt volgens de natuurouders meer aandacht aan NME besteed op de onderbouw, dan door directeuren wordt benoemd in de enquêtes. (Bijvoorbeeld herfsttafel, seizoenen en knutselwerkjes.)

Zelf komen de ouders ook met ideeën voor activiteiten op school. Zo wordt geopperd om de Natuur- en Milieueducatie te combineren met de boomfeestdag. Daarnaast is het voor de natuurouders makkelijker als zij zelf de mogelijkheid krijgen om de lesmaterialenkist op te halen en thuis voor te bereiden. Ze willen het vooral makkelijker maken voor de natuurouders, zodat ook andere ouders gestimuleerd worden.

Materialen

Opvallend is volgens de gemeente het initiatief van natuurouders die zelf lesmaterialen willen ontwikkelen en na gebruik deze materialen aan de gemeente willen overhandigen en de gemaakte kosten bij de gemeente willen declareren. Verder is er geopperd om materialen ook ter beschikking te stellen voor andere doelgroepen zoals kinderfeestjes (via de VVV).