Kinderopvang vindt controversiële e-mail over statushouders Tholen 'onhandig opgesteld'

Zo Kinderopvang is achteraf van mening dat de mail die zij begin december over statushouders in Tholen aan ouders en verzorgers stuurden onhandig was opgesteld. 

SP-fractievoorzitter Theo Korevaar stelde vragen over de e-mail die verzonden is aan de ouders en verzorgers van Zo aan de Zoekweg, peuterspeelzaal de Fabeltuin en peuterspeelzaal de Bastuin. Volgens de fractie werden statushouders in de e-mail ten onrechte een slechte reputatie bezorgd. "Wij schrokken toen we de bewuste e-mail onder ogen kregen", stelde Korevaar.

In de mail van ZO Kinderopvang wordt melding gemaakt van het feit dat het laatste deel van het pand aan de Zoekweg verhuurd is aan Accessio, een bedrijf dat taallessen geeft aan inburgeraars. De socialisten stelden vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen.

Zo wilden zij weten of het college op de hoogte was van de mail die verspreid is onder ouders van de kinderopvang. "Vooral de suggestieve inhoud schokte ons. In de e-mail aan de ouders wordt gesuggereerd dat kinderen in de opvang niet veilig zouden zijn vanwege de inburgeraars die taallessen komen volgen in hetzelfde pand", stelde Korevaar.

Onjuiste beeldvorming

Het college laat weten van mening te zijn dat de toonzetting van de mail inderdaad bij kan dragen aan een onjuiste beeldvorming over mensen die een inburgeringscursus volgen. Het blijkt echter niet de intentie te zijn geweest om deze inburgeraars in een kwaad daglicht te stellen. In de mail werd onder andere gemeld dat ouders "een wat onveilig gevoel krijgen van deze 'vreemde' mensen".

De vestigingsmanager van Zo Kinderopvang gaf hierbij aan dat zij gezien de vreselijke gebeurtenissen in de wereld dit gevoel begrijpt. "Zonder angst te willen zaaien willen wij u meegeven dat alle inburgeraars vooraf worden gescreend door Accessio voordat zij op taalcursus komen. Daarnaast worden de buitendeuren altijd al op slot gedaan na het breng-moment van de peuterspeelzalen en is er op de deur van de bso een extra slot geplaatst, zodat we onze ruimtes af kunnen sluiten. Accessio heeft de openingstijden zo aangepast dat er geen overlap plaatsvindt bij haal- en brengmomenten van de kinderen."

Kennismaking

Vanwege de onrust die is ontstaan heeft de portefeuillehouder actie ondernomen in de vorm van een gesprek met diverse belangstellenden. "Het college heeft reeds een gesprek gevoerd waaruit is gebleken dat er geen probleem is tussen de twee gebruikers, dat er goed wordt samengewerkt en dat er op een positieve manier naar elkaar wordt gekeken. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de kinderen en de cursisten bij een voorleesactiviteit met elkaar hebben kennisgemaakt."

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie