De milieufederaties van Noord-Brabant en Zeeland en de milieuverenigingen WISE en Benegora hebben de handen ineengeslagen voor een brede informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Doel.

De bijeenkomst, die wordt gehouden in Bergen op Zoom, volgt op de vele incidenten rond de kerncentrale.

"Scheurtjes in reactorvaten, een explosie en onlangs nog een waterlek", vatten de vier organisaties de incidenten samen.

Zij zullen de aanwezigen op dinsdag 19 januari bijpraten over de stand van zaken. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie.

De bijeenkomst vindt plaats in het zalencentrum De Raayberg aan de Antwerpsestraatweg 267a in Bergen op Zoom. De avond begint om 19.30 uur.