De bewoners van de Wouwseweg 9 in Halsteren zullen naar alle waarschijnlijkheid op zoek moeten naar een nieuwe woning. Hun woonhuis staat te dicht op het naastgelegen gasstation, waardoor de veiligheid onvoldoende geborgd kan worden.

Het college heeft daarom besloten om de woonbestemming van het huis af te halen, al is het laatste woord hierover aan de gemeenteraad. 

De woonbestemming voor het huis op het adres Wouwseweg 9 in Halsteren staat al vijf jaar ter discussie. De woning is ooit door de beheerder van het gasstation op nummer 11 gebouwd en al bijna zestig jaar als woonhuis in gebruik. Toen de gemeente het bestemmingsplan voor de Wouwseweg en omgeving in 2011 had vastgesteld, stapten zowel de bewoners als de Gasunie naar de Raad van State.

Beide partijen vonden dat de woning te dicht op het station staat en vonden in de Raad van State een gelijkgestemde. Die oordeelde dan ook dat de veiligheidsafstanden tussen beide objecten niet volgens de regels werden nageleefd.

Tijdsdruk

Een poging van de gemeente uit 2014 om beide bestemmingen toch te handhaven, bleek het eveneens niet te redden bij de hoogste bestuursrechter. De Raad van State was helder: ofwel de woning ofwel het gasstation moet verdwijnen. Bovendien legde de Raad van State er ook een tijdsdruk achter. Uiterlijk 29 februari 2016 moet het bestemmingsplan gerepareerd zijn.

Dat maakt volgens wethouder Patrick van der Velden dat de gemeente eigenlijk maar één keuze heeft. “Het wegbestemmen van het gasstation is niet haalbaar gebleken. De distributie van gas aan huishoudens in Halsteren kan dan niet worden gehandhaafd. Het realiseren van een alternatieve gasdistributie door het verplaatsen van het gasstation is gezien de gestelde periode niet haalbaar. Bovendien zouden de kosten voor verplaatsing vele malen hoger zijn dan de aankoop van het woonhuis”, aldus Van der Velden.

De Gasunie is weliswaar gestart met een onderzoek naar de gasdistributie in Bergen op Zoom en Halsteren, maar op de uitkomsten van dat onderzoek kan de gemeente niet wachten.

Onderhandelingen

Van der Velden meldt dat er onderhandelingen zijn opgestart met de bewoners om de woning aan te kopen. Indien beide partijen er niet uitkomen, zal de gemeente een onteigeningsprocedure starten. Het bestemmingsplan wordt op 20 januari eerst nog besproken in de commissie Stad en Ruimte en op 28 januari vastgesteld in de gemeenteraad. De bewoners van de Wouwseweg 9 wilden niet op de kwestie reageren.