De nucleaire veiligheid van de kerncentrale bij het Belgische Doel was hét gesprek van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woensdrecht. Burgemeester Steven Adriaansen kwam daar tijdens zijn traditionele nieuwjaarsrede op terug.

"Samen met omliggende gemeenten doen wij een klemmende oproep aan Den Haag om zijn toezichthoudende rol goed op te pakken. De veiligheid van onze inwoners moet altijd voorop staan", sprak de burgemeester op het gemeentehuis.

Naast het borgen van de nucleaire veiligheid zag Adriaansen ook een duidelijke opdracht voor de gemeente weggelegd om ervoor te zorgen dat voldoende personeel in het onderhoudscluster op en rond de vliegbasis aan het werk is. "Er is heel veel gespecialiseerd personeel nodig. Vacatures zijn er in overvloed. De match met goed geschoold personeel valt maar lastig te maken. Daar ligt echt een opgave voor 2016", sprak de burgemeester.

Een andere opgave die Adriaansen zeker niet ongenoemd wilde laten, is de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. "Dit is voor 2016 een grote opgave, zowel wat betreft huisvesting als begeleiding. Dit zal geen gemakkelijke klus worden, zeker gezien de beperkte bewegingen in de huurmarkt. Het bieden van huisvesting vraag om inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van onze inwoners", aldus Adriaansen.

Hoogtepunten

In zijn toespraak stond hij ook stil bij de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Adriaansen noemde 2015 als het jaar waarin Woensdrecht zich als dé wielergemeente verder heeft ontwikkeld met het EK Veldrijden, de Eneco Tour, de Putse Sluitingsprijs, de GP Adrie van der Poel en wielertalent Thalita de Jong.

Hij zag de decentralisaties op het gebied van zorg, werk en jeugd een zachte landing maken, benoemde de onthulling van het Col. Whitakerplein als een van de hoogtepunten en was trots op de Brabant Bokaal voor Willem de Weert, vanwege zijn inspanningen voor de Brabantse Wal.

Tot slot gaf Adriaansen vereerd te zijn met het aankomende bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "We gaat er een onvergetelijk bezoek van maken."