Huurders met een laag of middeninkomen krijgen de komende jaren weer meer te kiezen. Het Bergse gemeentebestuur wil jaarlijks 120 extra huurwoningen toevoegen aan het Bergse woningaanbod.

Daarvan zullen maar liefst zeventig woningen onder de sociale huursector vallen. Dat staat in de conceptversie die het college wil inbrengen in een regionaal overleg om tot nieuwe afspraken in de woningmarkt te komen.

De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen hebben het initiatief genomen om hun woningbouwprogramma’s op elkaar af te stemmen. Aanleiding daarvoor is een nieuwe wet, waarbij gemeenten een prominentere rol krijgen als opdrachtgever en toezichthouder van woningstichtingen.

Corporaties krijgen volgens de nieuwe wet jaarlijks de kans om voor 1 juli een bod te doen op de onderdelen uit de woonvisie van een gemeente. Het opstellen van prestatieafspraken is daarbij verplicht.

De vier gemeenten hebben besloten om samen die afspraken te maken. Een eerste stap daarin is dat de gemeenten ieder afzonderlijk hun wensen en de daarbij behorende actiepunten op papier zetten.

Wensenlijstje

Uit het wensenlijstje van Bergen op Zoom blijkt dat men uitgaat van tweehonderd nieuwe woningen per jaar voor de periode 2014 tot en met 2020.

In de tien jaren daarna wil de gemeente nog eens honderd woningen toevoegen aan de woningvoorraad om in 2030 uit te komen op zo’n 32.100 woningen in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. In 2015 telde de gemeente nog 29.665 huizen en appartementen.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, zal een aanzienlijk deel van de nieuwbouw bedoeld zijn voor de huursector.

Zestig procent

"De gemeente wil bereiken dat zestig procent van de nieuwbouwopgave, 120 woningen per jaar, in de totale huursector worden gebouwd, waarvan zestig procent in het goedkope prijssegment met een waarde van 225.000 euro of minder", staat in het Bergse voorstel te lezen.

De gemeente gaat Stadlander daarom vragen om tot en met 2020 zeventig sociale huurwoningen per jaar bij te bouwen.

Middeninkomen

Daarnaast wil de gemeente ook met Stadlander in overleg over huurwoningen voor gezinnen met een middeninkomen. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip, doordat zij teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar een hypotheek te weinig budget biedt voor een koopwoning.

"Bij het uitblijven van initiatieven van particuliere ontwikkelaars in een bepaald jaar zal de gemeente van Stadlander vragen tot 2020 25 middeldure huurwoningen per jaar toe te voegen aan de voorraad." 

Ook stuurt het college aan op een snelle realisatie van nieuwbouwprojecten door Stadlander.

Overleg

Naast het college krijgt ook de gemeenteraad de gelegenheid om haar zegje te doen. De fracties krijgen tot 18 januari de tijd om hun wensen aan te leveren, waarna de commissie Stad en Ruimte zich op 20 januari zal buigen over alle inbreng.

Stadlander-woordvoerder Bert Jansen laat desgevraagd weten dat er op 3 februari een bestuurlijk overleg gepland staat over de prestatieafspraken. "Wij wachten dat overleg eerst af, alvorens met een reactie naar buiten te komen."