De gemeente Woensdrecht heeft vijf voormannen en -vrouwen aangewezen voor de nieuwe wijkteams, die zich gaan bezighouden met het onderhoud in de openbare ruimte in de vijf dorpen. 

Burgemeester Steven Adriaansen stelde hen één voor één voor tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 

Voor Ossendrecht is Ko de Crom het aanspreekpunt, Wannes van Kempen zal Woensdrecht voor zijn rekening nemen, Jeffrey van Hal stuurt het team in Hoogerheide en Calfven aan, Anita de Been is het aanspreekpunt voor Huijbergen en Francis de Beukelaer het gezicht van Putte.

De wijkteams zijn op 1 januari 2016 van start gegaan. Zij zullen nauw samenwerken met de dorpsplatforms, buurtpreventieteams en inwoners. Door wijkgericht te gaan werken, hoopt de gemeente efficiënter onderhoud te plegen en ook meer ruimte voor maatwerk te creëren.