De in juli 2015 overleden Harry van der Poel uit Ossendrecht heeft zijn volledige inboedel nagelaten aan parochie De Bron, ten behoeve van de Ossendrechtse geloofsgemeenschap.

Voor het aangenaam verraste en dankbare parochiebestuur ligt nu de taak om de inboedel een nieuwe bestemming te geven. Dat gebeurt met de grootste zorgvuldigheid tijdens een verkoopdag op zaterdag 16 januari.

Naar de reden van de schenking door wijlen Van der Poel kunnen Ad Schouw en Anton van der Wijst van het parochiebestuur van De Bron slechts gissen. "Hij heeft altijd gezegd dat hij een deel van zijn nalatenschap zou schenken aan de kerk. Van der Poel was kerkelijk ingesteld en had ook een bijzondere interesse in de heilige zuster Marie Adolphine, maar toch waren wij aangenaam verrast door zijn testament", geeft Schouw toe.

Van der Poel overleed op 5 juli 2015 op 96-jarige leeftijd. Kinderen hadden hij en zijn al eerder overleden vrouw niet. Als buurman van de parochie koos de bewoner van de Dorpsstraat er daarom voor om een aanzienlijk deel van zijn bezit te schenken aan de parochie.

"Wij zijn overigens niet de enige die genoemd worden in zijn testament", benadrukt Schouw. "Van der Poel heeft parochie De Bron als erfgenaam aangewezen. De inboedel is volledig aan de parochie toebedeeld. Daarnaast heeft hij uit zijn nalatenschap een aantal legaten bedeeld."

Uniek

Dat maakt de schenking volgens Schouw ook behoorlijk uniek. "Vroeger kwam het regelmatig voor dat de kerk genoemd werd als erfgenaam, maar nu gebeurt dat nog zelden en zeker niet in deze omvang." Voor het parochiebestuur ligt er daarom een bijzondere taak om een nieuwe bestemming voor de inboedel te vinden.

Van der Wijst: "Van der Poel wilde graag dat deze ten goede zou komen aan de Ossendrechtse geloofsgemeenschap. Onze opdracht is dus om ervoor te zorgen dat de roerende zaken zoveel mogelijk geld opbrengen, maar dat we daar wel met de juiste piëteit mee omgaan."

Verkoopdag

De parochie heeft daarom besloten om een openbare verkoop te houden voor de inboedel. Op zaterdag 16 januari houdt de parochie van 11.00 uur tot 16.00 uur open verkoopdag in het huis aan de Dorpsstraat 11.

Alle meubels en accessoires zullen die dag van een prijs voorzien zijn, die bepaald is door een deskundige op het gebied van tweedehandsspullen.

Volgens Van der Wijst is bewust voor deze aanpak gekozen. "Het moet geen eindeloze koehandel worden. We willen dit met respect naar de Van der Poel toe doen." Tijdens de verkoopdag hanteert het parochiebestuur om die reden ook het principe van wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Van der Wijst hoopt dat met name mensen uit Ossendrecht aanwezig zullen zijn om de inboedel van Van der Poel een tweede leven te geven. "Het was zijn wens om de opbrengst ten goede te laten komen aan de Ossendrechtse geloofsgemeenschap, maar we sluiten niemand uit. Iedereen is welkom op zaterdag 16 januari."