De twee thema’s innovatie en creatie speelden een hoofdrol in de traditionele nieuwjaarsspeech van de Bergse burgemeester Frank Petter, maandagavond in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.

"Werk, werk, werk is het adagium, maar willen we bijdragen aan een duurzame circulaire economie, is innovatiekracht en creativiteit nodig om datgene te ontwerpen wat de wereld van morgen nodig heeft."

Aanslagen in Parijs

In zijn toespraak stond Petter uitgebreid stil bij het jaar 2015. Hij benoemde de aanslagen in Parijs en de vluchtelingencrisis en vertaalde die naar de Bergse situatie. "Tot tweemaal toe hebben we in Bergen op Zoom crisisnoodopvang verzorgd in de sporthal aan de Boulevard. De warmte die vele vrijwilligers, maar ook onze eigen medewerkers daar hebben gebracht, sterken mij in de zekerheid dat Nederland, Brabant en Bergen op Zoom niet de andere kant op kijken, maar de verantwoordelijkheid die nodig is."

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid zal ook genomen moeten worden rond de kerncentrale van Doel. Petter benadrukte dat hij vindt dat de landelijke politiek zich hard moet maken voor de veiligheid van de West-Brabantse burgers.

Dichterbij huis haalde hij ook de roerige gemeentepolitiek aan, waarbij de coalitie twee crisissen te verwerken kreeg. "Dat heeft sporen achtergelaten in de politiek en in de ambtelijke organisatie. Het brengt mensen in onzekerheid. Nu gaat het erom dat alle raadsleden laten zien dat we op een eerlijke en betrokken wijze onze gemeente verder willen besturen en dat het weer gaat om de inwoners en het gemeenschappelijk belang."

Canada

In een doorkijk naar 2016 zag Petter alvast kansen voor de innovatieve biobased sector en de creatieve evenementen als vastenavend en ProefMei. Ook stond hij stil bij het aankomende bezoek van het koningspaar op 16 februari en kondigde Petter aan de banden met Canada verder aan te halen. "Niet alleen om het gedenken en het vieren van de bevrijding, maar ook om de economische banden aan te halen. Zo gaan wij innovatief en creatief het nieuwe jaar in."