Inwoners van de gemeente Steenbergen hebben op maandag 4 januari het glas geheven op het nieuwe jaar. In het gemeentehuis van Steenbergen keek de nieuwe burgemeester terug op het voorgaande jaar, maar hij sprak ook over de toekomst.

In zijn nieuwjaarstoespraak vertelde burgemester Van den Belt onder meer over het 'ingewikkeld vluchtelingenvraagstuk.'

Vluchtelingen

Hij sprak over de 16.000 statushouders, die in asielzoekerscentra wachten op een woning in een van de Nederlandse gemeenten. "Voor de huisvesting van deze statushouders wordt verwacht dat alle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar, als wij als gemeente onze opgelegde taak niet kunnen uitvoeren, zal de provincie ingrijpen om taakverwaarlozing te voorkomen. We zullen het komend jaar dan ook de uitdaging aan gaan en vindingrijk moeten zijn, om ervoor te zorgen dat er een menswaardige opvang geregeld wordt. Ongeacht de uiteindelijke aantallen."

Vooruitkijkend op het nieuwe jaar wil Van den Belt zoveel mogelijk kansen creeren, initiatieven tot bloei brengen en de inwoners en ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen. "Dit is niet altijd makkelijk, omdat de verwachtingen van wat het op kan leveren, uiteen kunnen lopen. Dat iemand iets wil, wil niet altijd zeggen dat dat ook kan. En als iets niet kan, wil dat niet zeggen dat we het niet eigenlijk zouden willen."

Natuurbeleidsplan

Hoewel het even rommelde in de Steenbergse politiek, draait de gemeentelijke motor met de komst van Marijke Vos weer op volle toeren. Gezamenlijk gaan zij zich het komende jaar onder meer inzetten voor een nieuw Natuurbeleidsplan en er wordt gesproken over een Duurzaamheidsprogramma.

Daarnaast zijn er nog tal van zaken die het komende jaar aan de orde komen. Belangrijk daarbij is dat men niet in het negatieve blijft hangen, volgens de burgemeester. "Dat zou beslist geen recht doen aan de kracht en passie van onze inwoners, zoals ik die in mijn eerste maand als burgemeester van deze gemeente heb mogen ervaren."