De fracties van GBWP, VVD en GroenLinks uit Bergen op Zoom zijn niet langer gerust op de veiligheid van de regio West-Brabant, nadat er afgelopen weekend opnieuw problemen zijn opgetreden in de kerncentrale van Doel.

Zowel de reactor van Doel 1 als die van Doel 3 werden enkele dagen na hun heropstart weer stilgezet na problemen in de niet-nucleaire zone. In een gezamenlijke brief roepen zij burgemeester Frank Petter op om alles in het werk te stellen de verouderde reactoren definitief te sluiten. 

De kernreactor van Doel 1 was slechts vier dagen in bedrijf toen Electrabel de reactor zondag al weer van het net moest loskoppelen, na een probleem met de alternator. Die zet mechanische energie om in elektriciteit. Doel 1, op de grens van België en Nederland, werd pas woensdag opnieuw opgestart. Doel 3 onderging een week eerder ongeveer hetzelfde lot. De reactor werd na drie dagen stilgelegd door een waterlek.

Electrabel benadrukt dat beide incidenten zich voordeden in de niet-nucleaire zones van beide reactoren en dat er geen gevaar voor medewerkers of omgeving is geweest.

Sluiting

Toch zijn GBWP, VVD en GroenLinks nog allerminst gerust op de veiligheid voor omwonenden. "Een incident kan grote delen van de bewoners van omliggende gemeenten in de provincies Brabant en Zeeland en Zuid Holland en in de provincies Antwerpen, West en Ooost Vlaanderen voorgoed onbewoonbaar maken. Het gaat hierbij om 9 miljoen inwoners. Actie van onze bestuurders lijkt ons de enige manier om deze gevaarzetting te doorbreken", zegt Gertjan Huisman van de VVD.

De drie partijen roepen burgemeester Petter op om "in samenspraak met de burgemeesters van de Brabantse Wal, inclusief de districtsvoorzitter en ondervoorzitter van de veiligheidsregio West Brabant en Zeeland, Burgemeester Niederer, met het kabinet der Nederlandse regering en de regio West Brabant in overleg te treden over de gevaarzetting rondom de verouderde kerncentrales in Doel met het oog op onmiddellijke sluiting".

Levensduurverlenging

Doel 1, 2 en 3 hebben lange tijd stil gelegen. Doel 1 en 2 zouden oorspronkelijk dit jaar definitief sluiten, maar de Belgische regering besloot hun levensduur alsnog met tien jaar te verlengen. Doel 3 was anderhalf jaar buiten bedrijf vanwege haarscheurtjes. De reactor van Doel 4 was vorig jaar eveneens in opspraak wegens sabotage. De dader daarvan is nooit gepakt.