Toeristische projecten uit Scherpenisse en Sint Philipsland zijn komend jaar aan de beurt om aangepakt te worden. De gemeente Tholen heeft hier ruim honderdduizend euro voor uitgetrokken.

Dat blijkt uit het Actieplan Toerisme en Recreatie 2016. De gemeente Tholen stelde in 2013 het toeristisch beleid vast voor de jaren 2013 tot en met 2016 en besloot daarbij ieder jaar twee kernen op te pakken. Daarnaast werd besloten om ook grensoverstijgende projecten aan te pakken.

Om ook dit jaar weer op een goede manier invulling te geven aan het toeristisch beleid, is een speciaal actieplan opgezet. Hierbij wordt gekeken naar specifieke projecten voor de twee kernen, maar er worden ook grensoverstijgende projecten opgepakt.

In totaal heeft de gemeente Tholen 400.000 euro uitgetrokken om alle projecten te realiseren, dat komt neer op ongeveer 50.000 euro per kern. In totaal werd hiervan tot en met oktober 2015 al 224.429 euro van gebruikt.

Voor het komende jaar is ongeveer 115.000 euro uitgetrokken. Hiermee wil de gemeente verschillende projecten realiseren, daarnaast zal nog geld ingezet worden om projecten uit 2014/2015 af te ronden.

Projecten

Eén van de projecten die in het actieplan naar voren komt is de totstandkoming van een speelweide/schaatsbaan/passantenligplaatsen aan de Noordkant van het havenplateau in Sint Philipsland. Er werd bij het opstellen van het Toeristisch Ontwikkelingsplan Tholen in 2013 ook gesproken over een rondje Sint Philipsland en Anna Jacobapolder per fiets, wandelend, zwemmend en varend te realiseren.

"In overleg met betrokken partijen wordt bekeken welk plan nader kan worden uitgewerkt." De gemeente hoopt dit project in juli 2016 afgerond te hebben. Hiervoor wordt 15.000 euro beschikbaar gesteld.

In Scherpenisse moet nog onderzocht worden op welke manier ze de 10.000 euro nuttig en op een passende manier kunnen besteden. Wel zijn er bij het opstellen van het beleid een aantal ideeën geopperd, zoals het inrichten van de watertoren als uitkijkpunt over het gehele eiland met informatie over cultuurhistorie en geschiedenis van het eiland.

Meer informatie geven over vliedberg en het Kloveniersgilde behoorden ook tot de ideeën, maar concrete plannen zijn hier niet uit voort gekomen.

Lees verder op Weekblad de Bode