Vanuit de gemeenteraad zijn vragen gesteld over het leegstaande pand, van Wooninrichting Slings, aan het Raadshuisplein in Dinteloord.

De PvdA-fractie stelt dat zowel zij, als de Dorpsraad Dinteloord, in het verleden al eerder hun zorgen hebben geuit over de erbarmelijke staat van het pand.

De huidige eigenaar van het pand zou in gesprek zijn met meerdere partijen. "Net als de PvdA is de Dorpsraad Dinteloord hier niet gerust. In november sloten twee andere panden die zijn gevestigd naast het leegstaande pand."

De fractie wil dan ook weten of het college op de hoogte is van deze gesprekken en wat de stand van zaken is.