De Omgevingsdienst Midden- En West-Brabant stevent voor 2015 af op een tekort van ruim drie miljoen euro. 

Het is voor het eerst sinds het ontstaan van de dienst dat er meer duidelijkheid is gekomen over de financiële situatie.

Doordat de OMWB geen reserves heeft opgebouwd moet het tekort naar rato van ieders afname ten laste worden gebracht van de 27 gemeenten. "Afhankelijk van het uiteindelijke resultaat, betekent dit voor Steenbergen dat er een extra bijdrage betaald moet worden van ongeveer 16.000 euro", aldus het college.

Het actieplan Huis op Orde 2015-2017 moet de nodige verbeteringen door gaan voeren.