Als het aan de negen initiatiefnemers van Dorpsmolen Sint Philipsland ligt, wordt er in de Kramerspolder één extra molen geplaatst.

De opbrengsten van de windmolen zouden, in tegenstelling tot andere windmolens, naar de eigen dorpsgemeenschap gaan.

Er staan immers al vijf windmolens in Sint Philipsland en rond het sluizencomplex van de Philipsdam zullen er nog eens 35 verrijzen, maar de initiatiefgroep wil zelf één extra molen bekostigen. 

Het idee is afgeleid van dorpen uit Friesland die zelf hebben gekozen voor windenergie. Enige tijd geleden is er contact ontstaan tussen de initiatoren en de voorzitter van de Stichting Friese Dorpsmolens. "Het verhaal van de dorpsmolens in Friesland sprak ons geweldig aan. Windmolens van en voor het dorp geven een mooie impuls aan de leefbaarheid van dorpen", staat op de website van Dorpsmolen Sint Philipsland te lezen.

Draagvlak

De initiatiefgroep is nu druk bezig met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Daarbij willen ze de inwoners van Sint Philipsland inlichten en peilen over hun plannen. Draagvlak van een grote meerderheid van de bevolking is immers nodig om het plan te laten slagen.

Voordelen voor de leden zijn onder andere korting op de energiekosten. Daarnaast wordt naar verwachting jaarlijks zo’n 100.000 euro overgehouden, dat besteed kan worden aan onder meer festiviteiten, onderhoud van monumenten en verenigingen.

Investeringen

"Voor een goede molen zullen wij als inwoners van Sint Philipsland ongeveer 500.000 euro bijeen moeten brengen. Allen wie het rendement aantrekkelijk vindt, kan mee investeren. De overige 85 procent van het benodigde bedrag kan via een bank worden gefinancierd."

Als de gemeenschap het idee in de armen sluit, wordt de molen aan de noordkant van het eiland opgezet, ‘waardoor niemand last zal hebben van slagschaduw. Voor de dorpsbewoners geldt dat de molen in lijn komt met de 35 molens bij de Krammersluizen, zodat deze nauwelijks tot niet zal opvallen.