De gemeenteraad in Bergen op Zoom gaat voortaan vergaderen via het zogenaamde BOB-model, dat staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Nieuw bij dit systeem is dat inwoners en organisaties makkelijker kunnen inspreken via een zogenaamde beeldvormende vergadering. 

Bij de nieuwe vergadering geven de politieke partijen nog geen eigen mening, maar luisteren zij naar wat betrokkenen te melden hebben. In een oordeelsvormende vergadering buigen zij zich vervolgens over elkaars standpunten, waarna in een volgende bijeenkomst het besluit valt.

Het nieuwe systeem gaat vanaf januari 2016 in. In de gemeente Steenbergen wordt al enkele jaren volgens dit principe vergaderd.