De gemeente Tholen is volgens wethouder Hommel goed op weg met het opnemen van statushouders. 

Iedere gemeente krijgt halfjaarlijks een bepaalde taakstelling waaraan zij moet voldoen. Voor de gemeente Tholen komt dit in het eerste halfjaar van 2016 neer op het opnemen van 35 statushouders.

"Op dit moment zijn dat er al vijftien, misschien één meer of één minder, die we al hebben opgenomen en die meetellen voor 2016", vertelde de wethouder tijdens de afgelopen commissievergadering Samenleving. Volgens de wethouder is er geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt door de opname van statushouders.