Het aantal jongeren dat op de Brabantse Wal zonder diploma op zak de schoolbanken verlaat, is het afgelopen schooljaar flink afgenomen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht. De verminderde uitval is volgens de gemeenten te danken aan de verbeterde aanpak.

Samenwerking

In het schooljaar 2014-2015 telden de vijf samenwerkende gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 253 jongeren die zonder een diploma op minimaal mbo 2, havo of vwo, waar dat een jaar eerder nog 360 waren.

De vijf gemeenten werken sinds vorig jaar samen op het gebied van leerplicht en hebben ervoor gekozen om leerplichtambtenaren niet meer per gemeente te laten werken, maar per school. Daardoor hebben alle leerlingen op een school te maken met dezelfde ambtenaar. Volgens de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek werpt die aanpak zijn vruchten af. "De leerplichtambtenaar is nu veel meer een aanspreekpunt voor leerlingen, in plaats van dat hij als een boeman alleen achteraf controleert."

Toekomstperspectief

Hij wijst daarnaast ook naar het inloophuis Dynamo dat dit najaar opende in Bergen op Zoom. Het inloophuis is speciaal bedoeld om jongeren zonder een diploma op minimaal mbo 2, havo of vwo een toekomstperspectief te bieden door hen ofwel terug de schoolbanken in te krijgen ofwel te begeleiden naar een baan.

Hoewel het afgelopen schooljaar een flinke daling liet zien, waakt Van der Beek voor teveel optimisme. "We hebben nog een weg te gaan. Helemaal op nul zullen we het aantal schoolverlaters misschien niet krijgen, maar er is nog altijd werk aan de winkel", stelt hij.

De vijf gemeenten hebben zich daarom ten doel gesteld om in de periode 2016-2018 het aantal voortijdige schoolverlaters verder terug te dringen. Daarbij zetten ze extra in op ondersteuning van kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Door maatwerk te leveren hopen de gemeenten hen betere toekomstperspectieven te kunnen bieden.

Schoolkeuze

Daarnaast zetten zij ook in op een betere schoolkeuze door jongeren. "We zien dat nog te veel jongeren kiezen voor een opleiding waar weinig werk in te vinden is. We willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen." De gemeenten hebben daarom een studiebijsluiter voor het vmbo en mbo ontwikkeld om jongeren en hun ouders beter te informeren. Ook is er een gouden lijst samengesteld met kansrijke beroepen.

"Dat is belangrijk, omdat de jeugdwerkloosheid is toegenomen. We zien dat jongeren langer op school blijven. Omdat er een tekort is aan leerwerkplekken willen we ook extra stageplaatsen creëren", aldus Van der Beek.