De gemeente Woensdrecht biedt vooralsnog geen tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen. 

De oppositiepartijen D66 Zuidwesthoek, PvdA en AKT wilden via een motie de opvang van 350 asielzoekers voor een periode van maximaal anderhalf jaar bewerkstelligen, maar vonden daarvoor geen gehoor bij coalitiepartijen ABZ, CDA en VVD.

“Voorbarig, niet aan de orde en ook niet passen in onze kleine gemeenschappen”, beoordeelde de VVD de motie. 

De oppositiepartijen stelden in de motie dat het tijd is voor de gemeente Woensdrecht om ‘haar verantwoordelijkheid te nemen voor het helpen oplossen van het tijdelijke capaciteitstekort bij asielzoekerscentra.’

Onmenselijk

De partijen wezen erop dat de asielstroom dit jaar naar verwachting uitkomt op zo’n 60.000 vluchtelingen. De indieners vinden het onmenselijk dat een deel van hen momenteel van sporthal naar sporthal wordt gesleept.

Zo hebben de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal al twee maal voor maximaal 72 uur crisisopvang geboden in een sporthal.

Vast azc

De motie van de oppositiepartijen omvatte geen pleidooi voor een vast asielzoekerscentrum. In 2011 ontving de gemeente nog wel een officieel verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor een vast azc, maar de raad zag daar destijds vanaf vanwege de stortvloed aan kritieken uit de Woensdrechtse bevolking.

D66, PvdA en AKT kozen daarom voor een tijdelijke noodopvang van minimaal zes tot maximaal achttien maanden en voor maximaal 350 vluchtelingen. Hun eerste voorkeurslocatie was het leegstaan militaire complex aan de Westerstraat in Huijbergen, maar de partijen zeiden ook open te staan voor andere locaties.

Geen meerderheid

Tot een groot onderzoek naar mogelijke locaties zal het echter nooit komen, want de motie haalde bij lange na geen meerderheid in de Woensdrechtse gemeenteraad. De coalitiepartijen ABZ, CDA en VVD, goed voor dertien van de negentien zetels, schoten de motie direct af.

“Het in de motie genoemde aantal en de tijdsduur lijken al te veel op een AZC en daarvan hebben we enkele jaren geleden al gezien dat dat in onze gemeente geen optie is”, stelde de VVD.

Conflictgebieden

D66 is zwaar teleurgesteld in de opstelling van de coalitie. “Helaas laat de coalitie deze mensen in de kou staan en stellen ze dat deze mensen maar in de regio van de conflictgebieden moeten worden opgevangen. Maar er zijn nu al 60.000 mensen in Nederland die nu een dak boven hun hoofd en eten nodig hebben. De raadsleden van ABZ, CDA en VVD willen dat deze mensen niet geven en laten hulp over aan andere gemeenten.”