Als het aan de Bergse Sociaal Democraten (BSD) ligt, krijgt de Bergse gemeenteraad weer een bode. 

“De functie van bode is een belangrijke functie voor het functioneren en de voortgang van onze raad”, vinden raadsleden Farid El-Khassim en Piet van den Kieboom.

Een gemeentebode verricht diverse hand- en spandiensten voor de raad en zorgt voor het vlot verlopen van raadsvergaderingen.

Volgens de BSD is Bergen op Zoom een uitzondering in gemeenteland, omdat het als een van de weinige geen bode in dienst heeft. Via schriftelijke vragen roept de BSD-fractie het college op om deze functie weer in te voeren.