Twintig bedrijven willen naar Bergen op Zoom

Een twintigtal bedrijven heeft serieuze interesse om zich in de gemeente Bergen op Zoom te vestigen.

Dat meldt het college in een voortgangsrapportage over de economische structuurversterking. 

Volgens burgemeester en wethouders zijn er naast de twintig serieuze kandidaten nog eens tien partijen met wie verkennende gesprekken worden gevoerd en vinden er ook over de locatie van Philip Morris diverse gesprekken plaats. 

Werkgelegenheid

De voortgangsrapportage volgt een week nadat Lijst Linssen forse kritiek heeft geuit op de wijze waarop het college de afgelopen maanden inspanningen heeft verricht om nieuwe bedrijven naar Bergen op Zoom te halen. De partij verweet het gemeentebestuur te veel de focus te hebben op het weer aan het werk helpen van mensen die momenteel werkloos thuis zitten, maar vindt dat het college er te weinig aandacht voor heeft om te voorkomen dat mensen in zo’n situatie terecht komen. "Het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid vraagt veel meer initiatief", stelde fractievoorzitster Martine Suijkerbuijk.

Haar partijvoorzitter Ton Linssen voegde eraan toe dat een Amerikaans bedrijf, goed voor bijna duizend arbeidsplaatsen, serieuze interesse heeft in de locatie van Philip Morris en riep het college via zijn fractie op om de raad – desnoods in beslotenheid – op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Versteden

Wethouder Ad Coppens liet vorige week in een reactie op de kritiek van Lijst Linssen via zijn woordvoerder al weten dat er met diverse partijen gesprekken worden gevoerd, waaronder het Amerikaans bedrijf. In de rapportage laat het college nu weten dat er naast de locatie van Philip Morris ook meer onderhandelingen lopen. "Voor een twintigtal bedrijven is Bergen op Zoom als vestigingslocatie serieus in beeld. Met deze bedrijven zijn soms meerdere gesprekken gevoerd."

Daarnaast verwijst het gemeentebestuur naar de komst van Versteden Leidingsystemen dat werk biedt aan zo’n honderd mensen en verwacht door te groeien naar 130 tot 150 medewerkers. Ook is er volgens het college nog met 'ongeveer tien geïnteresseerde bedrijven' contact om de mogelijkheden voor vestiging in Bergen op Zoom te verkennen.

Lees meer over:
Tip de redactie