Suijkerbuijk stapt uit VVD-fractie Steenbergen

Bart Suijkerbuijk is opgestapt als VVD-raadslid, omdat de partij koers heeft gezet in een richting die afwijkt van zijn waarden en principes. 

Dat blijkt uit een brief die Suijkerbuijk donderdagavond heeft verstuurd aan alle raadsleden. De VVD-dissident neemt zijn zetel mee en zal zijn rol als volksvertegenwoordiger blijven vervullen.

Bart Suijkerbuijk lichtte donderdagavond, in navolging op de fractie van de VVD, de gemeenteraad per brief in over zijn vertrek bij VVD Steenbergen. Uit de brief van Suijkerbuijk blijkt dat hij dit kenbaar wilde maken tijdens de raadsvergadering van diezelfde donderdag, maar vanwege het overlijden van Alex van Pelt werd voor een andere manier gekozen.

Vertrouwensbreuk

Volgens Suijkerbuijk staat hij nog steeds achter de liberale waarden van de VVD. "Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid van mensen. Ik moet helaas concluderen dat de fractie van de VVD Steenbergen koers heeft gezet in een richting die afwijkt van mijn waarden en principes."

Daarnaast is er volgens de VVD’er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen hemzelf en de fractievoorzitter van VVD Steenbergen, Kees Gommeren. Hierdoor is goed functioneren binnen de fractie van VVD Steenbergen voor Bart Suijkerbuijk naar eigen zeggen niet langer mogelijk. "Ik zal dan ook per direct afstand nemen van de fractie van de VVD Steenbergen. Ik vind dit erg jammer omdat ik mijn werk namens VVD Steenbergen graag had voortgezet."

Statushouders

Suijkerbuijk blijft zijn rol als volksvertegenwoordiger vervullen. Op welke manier dat gaat gebeuren, is nog niet zeker. "Ik ben sterk van mening dat ik daarmee de publieke zaak het beste dien." Dat Suijkerbuijk niet op één lijn zat met de Steenbergse VVD-fractie bleek tijdens het debat over een mogelijk asielzoekerscentrum op 25 november jongstleden.

Op voorstel van fractievoorzitter Kees Gommeren werd door de gemeenteraad ingestemd met een wijzigingsvoorstel. Zij pleitte voor het opnemen van honderd extra statushouders voor maximaal zes maanden, bovenop de jaarlijkse taakstelling vanuit het Rijk. Het amendement (een wijziging op het voorstel) werd aangenomen met 17 stemmen voor en 1 stem tegen. Bart Suijkerbuijk (VVD) kon zich destijds als enige niet vinden in het voorstel van zijn eigen partij.

Lees meer over:
Tip de redactie