Klanten ISD aan de slag in gemeentelijke groendienst

Mensen met een uitkering krijgen de kans om aan de slag te gaan in het onderhoudsteam Openbare Ruimte van de gemeente Bergen op Zoom. Onder de naam Bergen op Schoon wil het college uitkeringsgerechtigden werkervaring laten op doen. 

De werkervaring moet uiteindelijk resulteren in een baan voor de mensen die ingeschreven staan bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). 

Hoewel de groensector niet bekend staat als banenmotor, ziet wethouder Arjan van der Weegen toch veel meerwaarde aan het project. "Als overheid hebben we vaak de mond vol van dat bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten aannemen. De gemeente is ook een bedrijf, dus moeten wij hierin het goede voorbeeld nemen”, vindt Van der Weegen.

Er is gekozen voor een samenwerking tussen de ISD en het team Openbare Ruimte, omdat er onder het klantenbestand van de sociale dienst veel mensen met affiniteit met groen zitten. “We kennen relatief veel mensen in de bijstand die laaggeschoold zijn, maar wel graag buiten met hun handen bezig zijn", zo luidt de verklaring. 

Begeleiding 

Om het project te doen slagen, is er extra aandacht voor goede begeleiding vanuit de ISD. Van der Weegen verwijst naar een eerder initiatief om uitkeringsgerechtigden in te zetten voor het groenonderhoud bij Fort de Roovere. “Dat was geen succes, omdat er te weinig begeleiding was”, erkent de wethouder.

"Daarom kiezen we nu voor een andere aanpak. We vormen eerst een team vanuit de ISD, met ook begeleiding vanuit de sociale dienst, en kijken vanuit daar wie er geschikt is om door te stromen naar het team Openbare Ruimte. De uitkeringsgerechtigden kunnen dan volledig meedraaien", legt Van der Weegen uit.

Steenbergen

De Bergse aanpak verschilt daarmee lichtelijk van een Steenbergs initiatief dat onlangs is opgestart. “In Steenbergen kiest men ervoor om ISD’ers meteen op te nemen in zogenaamde wijkteams en daar de begeleiding op te zetten. Het mooie is dat beide projecten ongeveer tegelijkertijd zijn gestart en dat we samenwerken met dezelfde sociale dienst. Zo kunnen we op de lange termijn zien, welke methode het beste werkt”, aldus Van der Weegen.

De wethouder zegt daarnaast ook inspanningen te willen verrichten om uitkeringsgerechtigden makkelijker aan een gemeentelijke baan te helpen. Hij ziet daarvoor perspectieven binnen het gemeentelijke onderhoudsteam.

Lees meer over:
Tip de redactie