Gemeente Bergen op Zoom wil meerdere aanbieders peuteropvang

Het college van Bergen op Zoom breekt de markt voor peuteropvang open. Vanaf 2016 wordt het peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de Wet kinderopvang, waardoor voortaan meerdere organisaties peuteropvang mogen aanbieden.

Ouders krijgen zodoende meer keuzemogelijkheden en gaan bovendien een inkomensafhankelijk tarief betalen voor de peuteropvang. 

Met de nieuwe vorm van peuteropvang wil de gemeente het monopolie van de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom doorbreken. "Nu is dat nog de enige aanbieder op het gebied van peuterspeelzaalwerk. Door de peuteropvang onder te brengen bij de Wet kinderopvang kunnen ook kinderopvangorganisaties peuteropvang aanbieden, waardoor er meer concurrentie en keuzemogelijkheden komen", legt gemeentewoordvoerder Erwin Stander uit.

Bij peuteropvang volgen kinderen vanaf twee jaar gedurende twee of vier dagdelen per week voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om hen voor te bereiden op de basisschool. Diverse kinderopvangorganisaties bieden al een VVE-programma, maar dat gebeurt dan wel als onderdeel van de dagopvang.

Door de nieuwe subsidieregels voor peuteropvang is het voor kinderopvangorganisaties vanaf 1 januari 2016 mogelijk om ook voor een dagdeel peuteropvang met VVE aan te bieden. Voorwaarde is wel dat voldaan wordt aan een aantal eisen van de gemeente om de kwaliteit van de peuteropvang te borgen. Organisaties die peuteropvang aanbieden, krijgen daarvoor een bijdrage vanuit de gemeente. "Het verschil met de huidige regeling is dat we per kind betalen en niet meer volledige groepen financieren", aldus Stander.

Ouderbijdrage

Naast de gemeente betalen ook ouders mee aan de peuteropvang. Nu is die ouderbijdrage nog voor ieder kind hetzelfde, maar in de nieuwe regelgeving wordt uitgegaan van een inkomensafhankelijk tarief. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor ouders om een speciale toeslag aan te vragen. "Daarmee komen ouders met gelijke draagkracht voor gelijke kosten te staan."

De omvorming van het peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang werd medio 2014 al ingezet en had als doel meer harmonisatie te creëren met de kinderopvang. Volgens het college kan met de nieuwe vorm van peuteropvang een betere doorlopende leer- en ontwikkellijn voor kinderen van twee tot twaalf jaar gerealiseerd worden. Daarmee hoopt het gemeentebestuur de achterstanden of voorsprongen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat er beter ingespeeld kan worden op de ontwikkeling van kinderen.

Lees meer over:
Tip de redactie