Oppositie Woensdrecht wil tijdelijke opvang vluchtelingen

De oppositiepartijen D66 Zuidwesthoek, PvdA en AKT komen in de raadsvergadering van donderdag 17 december met een motie waarin zij pleiten voor de opvang van 350 vluchtelingen gedurende een periode van maximaal achttien maanden in de gemeente Woensdrecht.

Volgens de oppositiepartijen is het tijd dat de gemeente Woensdrecht "haar verantwoordelijkheid neemt voor het helpen oplossen van het tijdelijke capaciteitstekort bij asielzoekerscentra." De partijen wijzen erop dat de asielstroom dit jaar naar verwachting uitkomt op zo’n 60.000 vluchtelingen.

De indieners vinden het onmenselijk dat een deel van hen momenteel van crisisopvang naar crisisopvang wordt gezeuld.

Omdat een eerder verzoek van het COA in 2011 aantoonde dat er onvoldoende draagvlak in de gemeente is voor een vast AZC, stellen de partijen voor om tijdelijke noodopvang te bieden aan een beperkte groep vluchtelingen.

Voorkeurslocatie

De eerste voorkeurslocatie van de oppositiepartijen voor die opvang is het leegstaande militaire complex aan de Westerstraat in Huijbergen, maar zij staan ook open voor andere locaties. De partijen spreken van maximaal 350 vluchtelingen voor een periode van 6 tot maximaal 18 maanden.

In de motie roepen ze het college op om draagvlak voor de tijdelijke opvang te creëren. De motie wordt donderdag 17 december ingediend in de gemeenteraad. De drie oppositiepartijen bezitten samen 6 van de 19 raadszetels.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie