Dorpsplatform Hoogerheide heeft de aanval geopend op de gemeente Woensdrecht vanwege de op- en afritten van de trottoirs in de Raadhuisstraat. 

Die zijn volgens het bewonersorgaan te steil voor mindervaliden en zouden leiden tot gevaarlijke situaties. 

Het dorpsplatform zegt de situatie al in maart 2015 te hebben aangekaart bij de gemeente. “Dat was ruim voor de aanvang van de werkzaamheden in de Raadhuisstraat, waarbij de trottoirbanden bij de parkeervakken verlaagd werden, de uitbuigingen weggehaald werden en er extra parkeervakken werden aangelegd. We hebben gevraagd om ook de oversteekplaatsen aan te passen, maar dat is niet gebeurd”, aldus Rob de Kort van het dorpsplatform.

Hij geeft aan dat het platform meerdere malen vragen heeft gesteld aan de gemeente over de kwestie, maar dat antwoord uitbleef.

Budget

De Kort was dan ook verbaasd om te horen dat wethouder Jeffrey van Agtmaal in de opinieraadvergadering van 1 december wel een antwoord formuleerde aan de raad.

“Hij vertelde dat er gekeken is naar bestaande oversteekplaatsen en hellingen, maar dat door de bezuiniging van de raad er geen budget is. Saillant detail is dat het budget nooit ter discussie is gekomen met het dorpsplatform. Wij hebben een eigen budget dat ten goede kan komen voor de leefbaarheid en veiligheid van inwoners van Hoogerheide. Hoewel wij het een primaire taak van de gemeente vinden om deze aanpassingen te bekostigen, waren wij eventueel bereid mee te financieren om deze aanpassingen te realiseren.”

Geen extra budget

Het dorpsplatform zegt het verder bijzonder te vinden, dat er ‘enkele maanden na het besluit geen extra budget vrij te maken voor deze aanpassingen voor onze minder validen, wel 30.000 vrijgemaakt kan worden voor een sportevenement.’

Daarmee verwijst het platform naar de bijdrage die de gemeenteraad uit haar eigen raadsbudget vrijmaakte voor het EK Veldrijden. Volgens het bewonersorgaan zou de aanpassing zo’n 1500 tot 2000 euro kosten.

Gesprek

Wethouder Jeffrey van Agtmaal laat via een woordvoerster weten nog steeds in gesprek te zijn met het dorpsplatform over de kwestie.

“Onze wegbeheerder zal samen met het dorpsplatform nog ter plekke gaan kijken en de mogelijkheden doornemen. We vinden het wel opmerkelijk dat het platform naar de media is gegaan, omdat het contact goed is en we nog in gesprek zijn.”