De gemeente Woensdrecht zegt geen gehoor te kunnen geven aan de oproep van de Veiligheidsregio aan gemeenten om crisisopvang voor vluchtelingen te organiseren voor maximaal 72 uur.

"Wij hebben wel naar de mogelijkheden gekeken, maar geen geschikte locatie gevonden. De locaties die in aanmerking komen, zoals de multifunctionele centra en sporthallen, zijn midden in de kernen gelegen en daardoor niet wenselijk", licht wethouder Jeffrey van Agtmaal toe.

Hij voegt toe dat het college zich nu vooral focust op het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders.