Zeven natuurorganisaties op de Brabantse Wal slaan groot alarm over de verdroging van de Groote Meer bij Ossendrecht.

"De biodiversiteit is er op een haar na dood", stellen IVN Groene Zoom, Vogelwerkgroep BOZ, Benegora, Stichting Viridis, Stichting Behoud Halsters Laag, Stichting de Brabantse Wal en Namiro in een zienswijze op het Beheerplan Natura 2000 Brabantse Wal. 

In het ontwerp-beheerplan voor de Brabantse Wal wordt afgezien van verdere vermindering van de drinkwaterwinning, omdat men ervan uit gaat dat eerdere maatregelen voldoende zouden zijn. Dat is tegen het zere been van de zeven natuurorganisaties.

Zij verwijzen naar het convenant dat in 2009 door diverse partijen is getekend om verdere verdroging van de Groote Meer tegen te gaan. In het convenant was afgesproken dat bij een verslechterde situatie van het meer extra te minderen in de grondwaterwinning. "Dat principe wordt nu verlaten. Het is echt vijf voor twaalf. De biodiversiteit bij de Groote Meer is nagenoeg dood", waarschuwen ze.

Waterkraan

De organisaties willen daarom de waterkraan verder dicht draaien. Drinkwaterbedrijf Evides pompt nu per jaar zo’n 10,5 miljoen kuub op uit de diepe grondlagen van de Brabantse Wal. De clubs zien dat graag teruggebracht naar 8,5 miljoen kuub per jaar. "Wellicht is zelfs een grotere reductie nodig", verwachten ze.

"Door de waterwinning van de afgelopen tientallen jaren heeft het meer lange tijd zonder water gestaan, waardoor alle beschermde vogels en planten zijn verdwenen. De Groote Meer is nu een bosschage."

Vervuild water

Ook pleiten de clubs voor de aankoop van de landbouwenclave Steertse Heide op Vlaams grondgebied. De landbouwgronden wateren nu af richting de Groote Meer, waardoor vervuild water met nitriet en fosfaat in het natuurgebied terecht komt. Omdat verwerving van de gronden niet op korte termijn te realiseren valt, richt het beheerplan zich vooral op het verbeteren van de waterkwaliteit. "De beste oplossing is echter om deze percelen aan te kopen", vinden de natuurorganisaties.

Tot slot vinden zij dat het ontwerp-beheerplan te beperkt is opgesteld. "De maatregelen focussen vrijwel uitsluitend op de Groote Meer en besteden aan de andere habitats in zowel de Natura 2000-gebieden in Nederland als in Vlaanderen onvoldoende aandacht."