De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten heeft vragen aan Gedeputeerde Staten over de vergunningaanvraag voor de uitbreiding van een nertsenfarm in Stavenisse.

GroenLinks-fractievoorzitter Gerwi Temmink wil weten of de Gedepudeerde Staten ook vinden dat het verlenen van een vergunning in strijd is met de wet op het verbod op pelsdierhouderij.

"Uitbreiding van de pelsdierhouderij is op grond van het nertsenfokverbod niet toegestaan", aldus Temmink woensdag in zijn schriftelijke vragen.

"Het is niet ongebruikelijk om te anticiperen op nieuwe wetgeving. Het staat van hogerhand vast dat pelsdieren fokken met ingang van 2024 niet meer mag."