De nieuwe openingstijden voor zwembad de Melanen in Halsteren lijkt een positieve invloed te hebben op het aantal bezoekers en de financiën van het bad.

Gemeente Bergen op Zoom had afgelopen zomer weersafhankelijke openingstijden ingesteld. Hierdoor werd een stijging van het aantal bezoekers genoteerd en kon het bad zwarte cijfers in de financiën schrijven.

Bij een weersvoorspelling vanaf 19 graden zou het bad 's middags open blijven en bij temperaturen van boven de 23 graden betekende een opening tot in de avond.

In totaal bezochten dertigduizend bezoekers het buitenbad, dat waren er drieduizend meer dan in 2014. "Dat komt deels door het goede zomerweer, maar ook omdat we meer maatwerk hebben kunnen leveren", aldus wethouder Ad Coppens.

Ook op financieel gebied ziet het er beter uit voor het zwembad. De laatste vier jaar kende het bad steeds een exploitatietekort van gemiddeld 193.000 euro. "Naar het nu uitziet, kunnen we 2015 afsluiten met een positief resultaat", voorspelt Coppens.

Wijziging

Voor het college zijn de positieve effecten van het nieuwe beleid reden om ook volgend jaar weersafhankelijke openingstijden te hanteren. Dan wordt er echter wel een kleine wijziging doorgevoerd door de ondergrens voor middagopening te verhogen van 19 naar 21 graden.

"In de praktijk is namelijk gebleven dat er bij temperaturen tussen 19 en 21 graden maar een beperkt aantal bezoekers komt", verklaart Coppens. Ook zal het zwembad 's avonds niet meer openen, ook niet bij hogere temperaturen.

Communicatie

Coppens benadrukt dat er bij het nieuwe seizoen nog wel extra aandacht zal zijn voor communicatie. "Dat hebben we aan het begin van dit seizoen onderschat. Het bleek niet bij iedereen duidelijk te zijn dat de openingstijden veranderd waren. Daar hebben we van geleerd", geeft de wethouder toe.

Hij merkt op dat er inmiddels goed overleg met de dorpsraad van Halsteren en de Stichting Behoud Zwembad De Melanen. Ook is er een samenwerking met zwemvereniging De Krabben en wil de gemeente gesprekken voeren met scholen om het gebruik van het Halsters buitenbad verder te stimuleren.