De gemeente Woensdrecht heeft definitief een nieuwe exploitant voor zwembad De Plantage in Hoogerheide gevonden. Daarmee blijft het zwembad in de gemeente bestaan en dus ook gewoon open.

Er is een intentieovereenkomst getekend met Laco, een specialist op het gebied van zwemmen in de vrije tijd. Laco beheert in Nederland bijna veertig accommodaties op het gebied van zwemmen en vrije tijd. In de intentieovereenkomst zijn een aantal financiële afspraken gemaakt.

Laco zal voor de komende twintig jaar een symbolisch erfpachtcanon betalen en krijgt de mogelijkheid om over twintig jaar het zwembad te kopen tegen eveneens een symbolisch bedrag.

Door de overeenkomst, waarvoor de contracten mogelijk half december definitief getekend worden, gaat het zwembad per 1 januari 2016 in handen over van Laco.

Personeel

Laco behoudt de contracten van de huidige personeelsleden, waardoor de banen van dertig FTE (zowel voltijds- als deeltijds werkenden) behouden blijven. Ook worden de openingstijden en prijzen gehandhaafd. Voor de openingstijden geldt zelfs dat deze verruimd zullen worden.

Voor de toegangsprijzen (een los kaartje) geldt dat deze in ieder geval tot 1 september 2016 op hetzelfde niveau blijven. Daarna mogen de prijzen niet met meer stijgen dan maximaal 10 procent plus de inflatie.