Het college in Bergen op Zoom stelt 600.000 euro beschikbaar voor twee nieuwe innovatiefondsen. Vier ton daarvan gaat naar een fonds nieuwe sociale initiatieven moet bevorderen, de overige twee ton is bedoeld voor projecten die zich richten op duurzame energie.

Volgens wethouder Yvonne Kammeijer wil de gemeente met het Sociaal Innovatiefonds haar inwoners prikkelen om met nieuwe ideeën te komen voor het sociaal domein. "We zijn benieuwd met wat voor ideeën mensen komen. Het fonds is wel bedoeld voor concepten die er nu nog niet zijn in Bergen op Zoom. Je kunt dan denken aan een zorgcoöperatie, maar wellicht hebben onze inwoners daar nog wel heel wat andere ideeën bij."

Het Energie Innovatiefonds investeert juist in duurzame energieprojecten in de gemeente. Voor beide fondsen geldt dat er sprake moet zijn van samenwerking met meerdere partijen, zoals bewoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De gemeente kent daarnaast ook een Economisch Stimuleringsfonds van 400.000 euro om het vestingsklimaat van de gemeente aantrekkelijker te maken.