GBWP en CDA zijn niet gerust op het voortbestaan van de wijkcentra, nu de gemeente het contract met de Stichting Vereniging Wijkcentra (SVW) per 1 januari 2017 heeft opgezegd.

Volgens Maarten van Eekelen (GBWP) en Erik Verbogt (CDA) is er met name in Halsteren veel onrust ontstaan over de toekomst van De Wittenhorst als ontmoetingsplaats en huiskamer voor het dorp. Beide raadsleden vragen daarom via schriftelijke vragen om opheldering bij het gemeentebestuur.

In oktober kondigde het gemeentebestuur aan te starten met een maatschappelijke aanbesteding voor de wijkcentra De Wittenhorst in Halsteren en Antonius Abt, Gageldonk-West en Fort Zeekant in Bergen op Zoom. “De aanwezigheid van een wijkcentrum in tijden van bezuinigen is niet meer zo vanzelfsprekend. Het is tenslotte geen wettelijke taak van de gemeente en daarom zijn we op zoek naar nieuwe manieren om met wijkcentra om te gaan.”

De gemeente nodigde daarom sociale ondernemers, verenigingen en gebruikers uit om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het beheer van de wijkcentra. Vooruitlopend op de nieuwe beheersvorm is het contract met SVW per 1 januari 2017 opgezegd.

Onrust

Volgens GBWP en CDA zorgt het handelen van de gemeente voor veel onrust onder gebruikers en bewoners. “De wijze waarop het college met de gebruikers het gesprek is aangegaan, met name bij De Wittenhorst, heeft veel onrust veroorzaakt. Spreekwoordelijk heeft het college de oude schoenen al weggegooid, terwijl de nieuwe nog niet zijn ingelopen. Of erger nog: nog niet eens aangeschaft”, stelt raadslid Verbogt.

Ook raadslid Van Eekelen spreekt van ongeruste inwoners uit Halsteren en Lepelstraat die zich bij hem melden. “De Wittenhorst is indertijd verbouwd voor de Halsterse gemeenschap. Daarom willen Halsterenaren ook heel direct gekend worden en betrokken worden bij de uiteindelijke besluitvorming”, merkt hij.

Raadsbesluit

Beide partijen roepen het gemeentebestuur op om helderheid te verschaffen in de plannen voor de vier wijkcentra. Van Eekelen verwijst ook naar het raadsbesluit uit 2011, toen is besloten om De Wittenhorst, Antonius Abt, Gageldonk-West en Fort Zeekant te behouden en zes andere wijkcentra te sluiten. “Hoe verhouden de stappen die het college nu neemt zich met dat raadsbesluit”, wil Van Eekelen weten.

Verbogt wijst ook op de geplande sluiting van De Korenaere in het centrum en roept op dat besluit te heroverwegen. “Vooruitlopend op de takendiscussie kunnen wij geen besluiten nemen zonder de maatschappelijke gevolgen te kennen”, aldus Verbogt.