Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in Woensdrecht wordt een tandje teruggeschroefd. In plaats van ‘goed’, kiest het college voortaan voor het onderhoudsniveau ‘voldoende’. 

Wethouder Hans de Waal verwacht dat de gemeente daardoor een bedrage van 200.000 euro per jaar kan worden bespaard. Dat is meer dan een halvering van het huidige budget.

De besparing loopt in ieder geval door tot en met 2019. Daarna wil het college het nieuwe onderhoudsniveau opnieuw onder de loep nemen en mogelijk weer opschalen naar het huidige niveau.

Inspectie

In opdracht van de gemeente heeft het bureau Asset Facility Management afgelopen voorjaar in een inspectie van alle 47 gemeentelijke panden uitgevoerd. Het gaat dan om het gemeentehuis, sportaccommodaties, multifunctionele centra en monumentale gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente.

“Daaruit is gebleken dat er bij geen enkel pand sprake is van achterstallig onderhoud”, weet wethouder De Waal.

“Dat is dus een teken dat ons onderhoud goed is, maar misschien ook wel te goed. Aangezien we 8,5 ton moeten bezuinigen op het accommodatiebeleid kan ook het onderhoud wel een tandje minder.”

Lees meer op de website van De Bode