Het gemeentebestuur zet de rem op nieuwe winkelgebieden. In de concept structuurvisie voor detailhandel kiest het college ervoor om zich te richten op onder meer het versterken van de Bergse binnenstad.

Ook het centrum van Halsteren, de wijkwinkelcentra en de woonboulevard De Zeeland krijgen meer aandacht, terwijl andere locaties op termijn mogelijk worden afgebouwd.

Daarmee wil de gemeente zich beter wapenen tegen leegstand, die volgens een analyse van Droogh Trommelen en Partners (DTNP) op sommige plaatsen een "zorgelijk hoog niveau" heeft aangenomen. Momenteel blijft zo’n elf procent van het beschikbare winkeloppervlakte volgt DTNP onbenut.

Uitgedrukt in panden staat de gemeente er zelfs nog slechter voor. Dan staat maar liefst één op de vijf winkelpanden leeg. In de hele Bergse binnenstad is zo’n tienduizend van de totale 46.000 vierkante meter niet meer in gebruik. "Dat is veel hoger dan het wenselijke frictieleegstandsniveau van zes procent, waarbij er voldoende ruimte is voor het faciliteren van dynamiek in de winkelmarkt", aldus het bureau.

Keuzes

In de nieuwe structuurvisie voor detailhandel valt dan ook te lezen dat de scherpe keuzes in locaties noodzakelijk zijn. "Het winkelgedrag van mensen verandert, mede door de opkomst van online winkelen. Daarom richten we ons op een aantal sterke winkelgebieden", verklaart wethouder Patrick van der Velden.

Het ontbreken van de winkelcentra De Gagel, De Glacis, Noordgeest en de Antwerpsestraatweg bij de inzet wil volgens Van der Velden niet zeggen dat die gebieden ten dode opgeschreven zijn.

"We laten niets vallen, maar het kan wel zijn dat op termijn winkellocaties vrijkomen die dan een andere invulling krijgen. Dat is echter iets wat we aan de markt overlaten", aldus de wethouder.

Bosstraat

Dat die markt soms eigenzinnig kan zijn, laat de Bosstraat zien. Waar de straat jarenlang genoemd werd als een van de straten die zou afvallen als winkelstraat in een compact centrumgebied, blaakt de Bosstraat nu weer vol leven.

Van der Velden kan dus ook nog geen uitspraken doen over de toekomst van de Bosstraat. "Daar zijn we nog niet over uit. Ik zie wel dat de Bosstraat weer in trek is bij ondernemers. Dat is mogelijk wel van invloed op hoe we straks met de binnenstad omgaan", beseft hij.

De wethouder verwijst ook naar het initiatief van de gemeenteraad voor het versterken van de binnenstad en het tegengaan van leegstand. "Ik zie daarin ook een rol weggelegd voor de pandeigenaren. De komende maanden wil ik met hen in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Ook wil ik partijen bij elkaar brengen om te kijken hoe we starters beter kunnen ondersteunen op het financiële vlak", kondigt hij aan.

Lepelstraat

Van der Velden benadrukt dat de gemeente ondanks de visie niet blind wil zijn voor kansen. "Mocht een grote onderneming met grote aantrekkingskracht zich buiten een van de genoemde locaties willen vestigen, zullen we altijd bereid te zijn om te kijken wat er mogelijk is."

De structuurvisie stelt verder voor om te investeren in de wijkwinkelcentra van Het Kompas, Pius Plaza en Bloemendaal, zodat ook zij hun functie voor de wijk kunnen verstevigen.

De structuurvisie is nu in concept gereed. Het college heeft de visie voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het document ook ter inzage wordt gelegd.