De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen willen gezamenlijk prestatieafspraken maken met de woningcorporaties Stadlander, Woensdrecht en Dinteloord.

Daarin maken de gemeenten afspraken over het aantal te bouwen woningen voor bepaalde doelgroepen.

Vanuit de Herzieningswet Toegelaten Instelling Volkshuivesting worden gemeenten en corporaties aangespoord om samenwerking te zoeken op de regionale woonmarkt. Bij de prestatieafspraken krijgen ook de verschillende huurdersbelangenverenigingen een stem. De afspraken moeten in de eerste helft van 2016 op papier gezet worden.