De CDA-fractie in de gemeente Tholen heeft deze week aandacht gevraagd voor het Middel- en Kleinbedrijf (MKB) in de gemeente.

Fractievoorzitter Rob Duijm volgt daarmee de landelijke CDA-fractie. Onder leiding van kamerlid Agnes Mulder maken zij zich in de Tweede Kamer sterk voor het betrekken van het MKB bij overheidsopdrachten. 

"Het CDA heeft voorgesteld om meer ruimte te creëren voor decentrale overheden om lokaal aan te besteden. Door de huidige Europese regels en de interpretatie hiervan binnen Nederland verliezen MKB’ers het namelijk vaak onnodig van grote spelers over de grens", stelt Rob Duijm.

De Thoolse fractie van het CDA vindt dat er meer kansen moeten zijn voor de lokale MKB’ers om aan de slag te gaan met gemeentelijke overheidsopdrachten. "Uit de evaluatie van de aanbestedingswet blijkt namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten", aldus Rob Duijm.

Het CDA wilt een onderzoek instellen om te bekijken op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente.

Lees meer op de Internetbode