De uitbreiding van biovergistingsinstallatie Biomoer in Moerstraten is van de baan. De rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag een streep gezet door de vergunning.

Verschillende natuur- en milieuorganisaties waren samen met de gemeente Bergen op Zoom in beroep gegaan tegen de door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verstrekte vergunning.

Volgens de Gedeputeerde Staten was alleen een verklaring van 'geen bezwaar' nodig van de Roosendaalse gemeenteraad, omdat het grootste deel van Biomoer in Moerstraten ligt.

De bestuursrechter oordeelde vrijdag echter dat niet de inrichting van het bedrijf, maar de ligging van de installatie doorslaggevend is. Daarom had juist de Bergse raad zich moeten uitspreken over die verklaring.

Technische aspecten

Bovendien heeft het provinciebestuur nagelaten om bij het verlenen van de vergunning rekening te houden met alle technische aspecten van het vergistingsproces. Zo is bijvoorbeeld onvoldoende onderzocht of de uitbreiding van de biovergistingsinstallatie voor stankoverlast zorgt.

De rechtbank heeft Gedeputeerde Staten zes maanden de tijd geven om met een nieuwe beslissing te komen.