In navolging van de gemeenten Moerdijk en Halderberge krijgen nu ook Bergen op Zoom en Steenbergen een eigen energiecoöperatie.

Onder de naam Energiek Brabantse Wal hebben Piet van der Sloot en Carlo van Gestel uit Bergen op Zoom en Adrie Baartmans uit Steenbergen het initiatief genomen voor een bewonerscollectief dat zich richt op het verduurzamen van de woningmarkt. 

Energiebesparing

Volgens Carlo van Gestel valt er nog veel terrein te winnen om bewoners van Bergen op Zoom en Steenbergen bewust te maken van energiebesparing. "Veel bewoners zijn daar nu nog niet mee bezig, terwijl je vaak met een aantal kleine ingrijpen al veel kunt besparen."

Voor 2016 hebben de initiatiefnemers zich ten doel gesteld om honderdvijftig woningen in Bergen op Zoom en Steenbergen ten minste twee energielabelsprongen te laten maken. Daarbij gaat het om negentig woningen in Bergen op Zoom en zestig woningen in Steenbergen.

Verduurzamen

De energiecoöperatie richt zich met name op de Bergse wijk Gageldonk-West en Steenbergen-Zuid. "In die wijken is Stadlander al bezig met het verduurzamen van woningen. We hebben goede contacten met de woningstichting en ook met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen", verklaart Van Gestel.

De ambities van Energiek Brabantse Wal reiken echter nog veel verder. "Op termijn willen we onze eigen energiecentrale oprichten. Dat is pas in de ‘hardloopfase’, maar toch hopen we dat over een jaar of zes te kunnen realiseren. In onder meer Halderberge is men daar al mee bezig, dus hier moet dat ook kunnen."