Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden het Halsterse watersnoodgebouw Samarbete weer in de verkoop komt. 

Het college had de verkoop van het pand tijdelijk ‘on hold’ gezet, nadat zorgonderneemster Diana van den Kieboom een kort geding had aangespannen tegen de gemeente. Nu zij in overleg met haar advocaat alsnog afziet van gerechtelijke stappen, zegt het college zich eerst te willen beraden over de strategie voordat Samarbete weer in de etalage wordt gezet. 

Het gebouw werd in 2013 door de gemeenteraad aangewezen als een van de te verkopen objecten in de gemeente, maar daarmee raakte de raad wel een gevoelige snaar in Halsteren. Samarbete is een geschenk van Zweden en Friesland aan de gemeenten Halsteren, Nieuw-Vossemeer en Fijnaart & Heiningen, omdat die drie gemeenten zwaar getroffen waren door de Watersnoodramp van 1953. 

Voorwaarden

De scouting maakt nog altijd gebruik van Samarbete en daar zit volgens wethouder Arjan van der Weegen ook de moeilijkheid in. "Vanuit de Halsterse samenleving kwam destijds behoorlijk veel weerstand tegen de verkoop, vanwege de historie van het pand, maar ook vanwege het gebruik door de scouting. De raad heeft ons toen de voorwaarden opgelegd dat bij verkoop de scouting voor een periode van tien jaar nog gebruik moet kunnen maken van Samarbete en dat de scouting en koper er samen uit moeten komen."

Daarmee heeft de raad nogal wat drempels opgelegd. "Ook omdat de prijs niet naar beneden is vastgesteld en wij maar maximaal vijf procent daarvan mogen afwijken", verklaart Van der Weegen.

Macht

In de afgelopen twee jaar hebben zich volgens hem regelmatig kopers gemeld voor Samarbete. "Eén keer is het zelfs tot een voorlopig koopcontract gekomen, maar doordat de koper en de scouting er niet samen uitkwamen, ging de verkoop niet door. Van een gijzeling door de scouting wil ik niet spreken, want dat vind ik een te zwaar woord. Maar feit is wel dat de gemeenteraad hen wel erg veel macht heeft toebedeeld", beseft Van der Weegen nu.

Kort geding

De vraag is dan ook hoe het nu verder moet met Samarbete, want de taakstelling blijft wat het college betreft nog steeds staan. Het pand is echter nog altijd uit de verkoop, na het kort geding dat zorgonderneemster Diana van den Kieboom had aangespannen. Van den Kieboom hoopte op die manier een gesprek met de gemeente te kunnen afdwingen voor haar plannen voor Samarbete.

Het kort geding zou woensdag dienen, maar maandag besloot Van den Kieboom haar aanvraag terug te trekken. "Via mijn advocaat kreeg ik te horen dat de gemeente nu wel een gesprek wil." Wethouder Patrick van der Velden zegt kennis te hebben genomen van die terugtrekking. "Wat ons betreft is er niets aan de situatie gewijzigd. Wij gaan nog steeds graag in gesprek met de onderneemster." Omdat Samarbete nog niet terug in de etalage is gezet, zal dat gesprek volgens Van der Velden vooral als 'procesevaluatie' dienen en zal er nog niet inhoudelijk op de verkoop ingegaan worden.

Wanneer gegadigden voor Samerbete zich weer kunnen melden, durven de wethouders nog niet te zeggen. "Eerst willen we binnen het college bespreken, hoe we nu met het pand omgaan", kondigt Van der Weegen aan.