De SP wil een petitie om inzicht te krijgen in de situatie rondom de kerncentrale in het Belgische Doel. “In de statuten staat, dat als de kerncentrale langer dan vijf jaar open wordt gehouden dan de bedoeling was, dat een Milieu Effect Rapportage (MER) verplicht is”, stelt Korevaar (SP). 

Hij geeft aan diverse malen contact te hebben gehad met omliggende gemeenten en raadsleden daarvan.

“En daar kwam steeds de zorg omtrent de kerncentrale in Doel aan de orde. Zeker gezien het, men zegt, kleine ongelukje dat heeft plaatsgevonden.”

De MER wordt door de Belgische regering geweigerd. “Wij behoren ook tot die gemeenten die een risico gaan lopen als er ooit iets fout gaat. Dus, wij willen eigenlijk als grensgemeente, tezamen met Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen, een soort petitie of verzoekschrift of op welke wijze dan ook proberen de Belgische regering zover te krijgen dat er wel een MER komt.”

Overleg

Korevaar vroeg zich dan ook af op welke wijze het bestuur bereid is om de handschoen op te pakken om met de andere gemeenten in overleg te gaan hoe ze dat aan kunnen pakken.

“Ik ben best bereid om in het overleg met de burgemeesters wat ik heb, het veiligheidsoverleg, is even te bezien en na te vragen hoe zij hier nu mee omgaan”, antwoordde burgemeester Van de Velde – De Wilde.

Het resultaat van dit overleg wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad. “En, het staat u natuurlijk vrij om met elkaar de gelederen te sluiten en actie te ondernemen.”