De voltallige oppositie stemde donderdagavond tegen de begroting in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Het zat PvdA, Lijst Linssen, BSD, CDA en GroenLinks zo hoog dat de coalitiepartijen niet instemden met hun amendement om de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen inzichtelijk te maken, dat de oppositie op haar beurt de begroting verwierp. Dat was tot grote verontwaardiging van de coalitie. "Hiermee wordt een bom onder de bestuurbaarheid van de gemeente gelegd", vreest Gertjan Huisman, fractievoorzitter van de VVD.

Grip

Met het amendement hoopten de oppositiepartijen meer grip te krijgen op de gevolgen van de bezuinigingen, die onder meer zijn ingeboekt op cultuur (350.000 euro) en sport (250.000 euro). Een uitleg van wethouder Arjan van der Weegen eerder die dag, waarin hij aangaf dat de korting op cultuur wordt uitgesmeerd over meerdere facetten (bibliotheek, Facilitair Bedrijf, Gebouw-T en het Cultuurbedrijf) stemde de oppositie weliswaar tot tevredenheid.

Toch bleven er volgens Peter van den Ouden, fractievoorzitter van GroenLinks, nog te veel vragen open. "In de begroting is het onduidelijk in hoeverre de aangekondigde bezuinigingen haalbaar zijn en wat de maatschappelijke effecten ervan zijn."

Zwaarwegend

De coalitiepartijen vonden het amendement echter te ver gaan en deden verschillende pogingen om het voorstel van de oppositie af te zwakken. Daar was de oppositie het niet mee eens. "Dit vinden wij zo zwaarwegend dat wij hier onze steun voor de begroting aan verbinden", sprak PvdA'er Ad van der Wegen namens de voltallige oppositie. "Ik vind het wel heel ver gaan om dan maar tegen de begroting te stemmen”, aldus D66'er Chris Moerkerken.

Wethouder Arjan van der Weegen betreurde het dat geen enkel lid van de oppositie bereid was de begroting te steunen, waardoor de er tegenover de zeventien voorstemmers ook zestien tegenstemmers stonden. "Dit is een heel belangrijk document om met elkaar vast te stellen. Daarom zal ik alle handreikingen die zijn gedaan door de coalitie alsnog oppakken en uitvoeren."