Geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Woensdrecht ontvangen voortaan jaarlijks een compliment van het college van burgemeester en wethouders. Het zogenaamde mantelzorgcompliment bestaat uit een cadeaubon ter waarde van vijftig euro en een bedankbrief van het gemeentebestuur.

"De hulp van mantelzorgers is onmisbaar. Op deze manier willen wij al die vrijwilligers in het zonnetje zetten", verklaart wethouder Lars van der Beek.

Voor de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) was er ook al sprake van een mantelzorgcompliment. Daarbij keerde de Sociale Verzekeringsbank een bedrag van 200 euro uit aan de persoon die mantelzorg ontving. Die kon op zijn of haar beurt dat bedrag besteden aan een waardering voor de vrijwillige verzorgers.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente echter verantwoordelijk voor de mantelzorg. Wethouder Van der Beek vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan de vele Woensdrechtenaren die vrijwillig zorg verlenen aan bijvoorbeeld zieke familieleden of buren. "Hun hulp is onmisbaar en erg belangrijk voor onze samenwerking", meent hij.

Registreren

Volgens Van der Beek telt de gemeente ongeveer vierhonderd geregistreerde mantelzorgers. Zij verlenen ten minste acht uur zorg per week voor een periode van minimaal drie maanden en hebben dat ook kenbaar gemaakt bij de Brede Welzijnsinstelling (BWI).

De wethouder vermoedt echter dat de groep mantelzorgers vele malen groter is. "Het compliment is ook bedoeld om de mantelzorgers die zich nog niet geregistreerd hebben aan te moedigen dat wel te doen. Via de BWI kunnen zij dan de juiste ondersteuning krijgen", spoort hij de mantelzorgers aan.

Cadeaubon

De BWI organiseert onder meer workshops en cursussen voor mantelzorgers en regelt ook ontmoetingen met andere vrijwilligers via het mantelzorgcafé. Ook kunnen zij ervoor zorgen dat een ander de zorg even overneemt, zodat de mantelzorger ook een dagje vrij kan nemen.

De geregistreerde mantelzorgers ontvangen voortaan jaarlijks een VVV-bon ter waarde van vijftig euro en een bedankbrief van het gemeentebestuur. "Veel mensen zien de mantelzorg voor hun medemens als iets vanzelfsprekends, maar dat is het niet. Daarom is het goed om de mantelzorgers daarvoor te bedanken via het mantelzorgcompliment."