De jarenlange problemen met de waterkwaliteit van de visvijver het Wasseven ten noorden van Ossendrecht lijken voorbij. Drinkwaterbedrijf Evides gaat namelijk overtollig schoon water naar het ven leiden.

Die maatregel komt niet alleen de visstand ten goede, maar moet er ook voor zorgen dat de ontwikkeling van blauwalgen in de zomer tot het verleden hoort.

Een aanpassing in het Ossendrechtse pompstation van Evides gaf de impuls voor de waterkwaliteit. Hiervan profiteert hengelsportvereniging Het Spanjooltje. De vereniging kan op deze manier vanaf komend voorjaar weer de hengels uitslaan in het Wasseven.

"Deze verbetering is zeer welkom”, meent voorzitter Laurence Pijnen. "De laatste paar jaren hadden we regelmatig te kampen met blauwalgen en een te lage waterstand in het ven. Daardoor hadden onze jeugdleden geen mogelijkheid meer om dichtbij huis te vissen", zegt hij.

Pijnen is dan ook zeer te spreken over het eindresultaat. "Wij zullen als vereniging ons best blijven doen om het ven en de directe omgeving schoon en toegankelijk te houden, zodat iedereen van deze nieuwe situatie kan blijven genieten."

Opbloeien

Het drinkwaterbedrijf pompt het overtollige schoon water via een rechtstreekse leiding in het Wasseven. "Tijdens het drinkwaterproductieproces blijft een klein deel van het schone water over. Dit schone, zuurstofrijke water gaat vanaf nu naar het Wasseven", legt Evides uit. 

Het drinkwaterbedrijf verwacht dat door de maatregel ook de natuur zal opbloeien en er meer gerecreëerd kan worden in de omgeving van het Wasseven.

De officiële opening van het vernieuwde Wasseven staat gepland voor komend voorjaar. Het Spanjooltje kondigt alvast aan om rond de opening een jeugdviswedstrijd te zullen organiseren. Daarbij krijgt de jongste deelnemer de eer om de vijver officieel te openen.